Перейти к содержимому

УКРСПИРТ. Рецептуры ликёро-водочных напитков и водок. Киев. 1994 г.


  Книга является логическим продолжением “Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок – 1981” который в свою очередь уже исправлялся и дополнялся согласно письму Укрспирта 1985 года. Кроме этого в него вошли рецептуры разработанные как ранее 1981 года как в период 1981-85 годов так и позднее 1985-1993 года но по разным причинам считались не полностью доработанными и оформленными.

  Книга изготовлена методом высокой печати судя по виду и качество её не очень, к тому-же оригинала у меня не было, а был уже “пожёванный” ранними обработками скан периода 00-х когда каждые полмегабайта экономили. Поэтому результат не идеальный от слова совсем но в большинстве читаемый.

  Далее текст из книги. А в конце ссылка на скачивание книги.

  Українським науково-дослідним інститутом спирту та біотехно­логії продовольчих продуктів розроблено збірнік рецептур лікеро-горілчаних напоїв та горілок на основі збірника “Рецептури лікеро-горілчаних виробів і горілок”, М., 1981 р. та окремих рецептур,
  затверджених в період І979-І993 рр. До збірника ввійшли рецептури напоїв, розроблені лікеро-горіл­чаними заводами та науково-дослідними Інститутами України. У збір­нику рецептури узгоджені з технологічною інструкцією, нормативами на напівфабрикати та сировину.
  Рецептури напоїв доповнені даними для приготування напівфабрикатів з врахуванням результатів науково-дослідних робіт інститу­тів та досвіду лікеро-горілчаних заводів.
  Збірник рецептур передбачає підвищення якості лікеро-горілча­них напоїв за рахунок:

  • визначення оптимального вмісту напівфабрикатів і компонен­
   тів у напоях;
  • підвищення вимог до якості сировини та напівфабрикатів;
  • використання нових видів вітчизняної сировини та нових ви­
   дів вітчизняних І закордонних напівфабрикатів.
   Крім того, збірник дає можливість:
  • складати рецептури за єдиною установлене» формою;
  • узгодити в стандартом фізйко-хімічві показники готової про­
   дукції;
  • використати уніфіковану технологічну Інструкцію по одержан­
   ню напівфабрикатів.
   Технологічні інструкції до рецептур та нормативи передбачають
   раціональні способи переробка сировини, які можуть бути використані
   при розробці нових видів напоїв.

   Впровадження рецептур напоїв, приведених у збірнику, а також
   уточнених технологічних інструкцій до рецептур і нормативів на на­
   півфабрикати забеапечить випуск високоякісних горілок і лікеро-го­
   рілчаних напоїв та ефективне використання сировини.
   Збірник рецептур лікеро-горілчаних напоїв 1 горілок складає­
   ться в двох розділів: І/ лікеро-горілчані напої І 2/ горілки;
   включав інструкцію по приготуванню лікеро-горілчаних напоїв, рецеп­
   тури лікеро-горілчаних ннпоїв та горілок, а також додатки до Ін­
   струкцій та рецептур.
   Збірник рецептур розроблено відділом технології екстрактів І
   концентратів напоїв УкрВДІспиртбіопрод /зав.відділом, к.т.н. Ко­
   вальчук В.П., наук.спів, журавель С.О., мл.наук.спів. Волошина О.ВЛ
   Чехун М.Г./.